IDEA Information Systems 8.2b17.1

נגישות

אידאה מערכות מידע הציבה את תו "אתר נגיש" על מנת ליידע אנשים עם מוגבלויות בדבר נגישות האתר ובכדי לקדם את המודעות הציבורית לנגישות באינטרנט. הנגשת דפי ה - html נועדה לאפשר לבעלי מוגבלות תנועה בידיים או בראייה, לבעלי לקויות קוגניטיביות ולאנשים המתקשים בהפעלת המחשב והאינטרנט, לגלוש בנוחות וליהנות משירותי המידע המסופקים ע"י אידאה מערכות מידע. דפי החיפוש והצגת המידע של אידאה עומדים בתקן דרגה "1" וחלקם אף עונה על דרישות הסעיפים שברמת נגישות "2".

חשוב לציין:

  • חלק מדפי ה - html משתמשים בקוד javascript, אך שימוש זה הוא פנימי בלבד, ללא שינוי המידע המוצג למשתמש.
  • סביבת הקיטלוג אינה נגישה במלואה.